Συνεργασίες

 

 

Συνεργασία της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ με την εταιρία μονωτικών υλικών & ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης ΚΟΥΡΤΗΣ

 

 

 

 

Συνεργασία της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ με την εταιρία μονωτικών υλικών  SIKA

 

 

 

 

Συνεργασία της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ με την εταιρία παραγωγής χρωμάτων, ¨ΒΕΧΡΩ¨

 

 

 

Συνεργασία της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ με την εταιρία ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης, ¨KNAUF¨.

 

 

Συνεργασία της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ με την εταιρία μονωτικών υλικών ¨ΝΕΟΤΕΧ¨...

 

 

 

 

Συνεργασία της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ με την εταιρία ¨ADAMSNET¨ για μελέτες και εγκαταστάσεις «έξυπνου σπιτιού».

 

 

 

Συνεργασία της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ με την εταιρία μεσιτών ασφαλίσεων, ¨ISSIS BROKERS¨.

 

Συνεργασία της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ με την εταιρία διαχείρισης ακινήτων και μεσιτείας αστικών συμβάσεων, ¨REALTOR¨.